Privacystatement Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen

Beroepscode/Kwaliteitswaarborg

Inschrijving BIG-register

Thera Doets is ingeschreven in het BIG-register als Klinisch psycholoog (incl. GZ-psycholoog) en als Psychotherapeut.

Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Het BIG-register is één van de instrumenten van de Wet BIG. Een klinisch psycholoog is in de Wet BIG ingeschreven in het Specialisme register van de Gezondheidszorg psycholoog. Om in dit register ingeschreven te blijven staan als Specialist dient een klinisch psycholoog zich iedere 5 jaar te herregistreren op basis van voldoende werkervaring en deskundigheidsbevordering. Waaronder bijscholing en intervisie. Een klinisch psycholoog is opgeleid om complexere problematiek te behandelen en kan op basis hiervan tevens als Psychotherapeut in het BIG-register worden ingeschreven.

BIG registratie klinisch psycholoog: 59052089725
BIG registratie psychotherapeut: 79052089716

Zie voor meer informatie: BIGregister.nl

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om de kwaliteit van hun praktijkvoering vast te leggen in een kwaliteitsstatuut en dit statuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van deze praktijk is goedgekeurd en ligt ter inzage beschikbaar in de praktijk.

Hier kunt u de digitale versie van het kwaliteitsstatuut vinden.

AVG

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. In heel Europa gelden nu dezelfde regels ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

De privacy verklaring van Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen kunt u hier inzien.

Intervisie

Voor het op peil houden van kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat klinisch psychologen en psychotherapeuten op regelmatige basis intervisiebijeenkomsten houden, waarin casuïstiek vertrouwelijk en geanonimiseerd wordt besproken met ervaren collega's.