Klachten

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtenreglement is van kracht (zie folder LVVP). Als u een klacht heeft over uw behandeling of behandelaar, schroom dan niet om dat te bespreken binnen de therapie.

Misschien heeft u andere verwachtingen van de behandeling of van uw therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse is geraakt. Het bespreken van onvrede kan achteraf ook veel opleveren.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door uw therapeut dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
U kunt uitgebreide informatie over deze bij wet geregelde zaken, vinden op onderstaande websites van de verschillende beroepsverenigingen.

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Ook kunt u terecht bij de SKGZ Ombudsman.