Wachttijd

Wegens een lange wachtlijst is besloten een tijdelijke aanmeldingsstop in te voeren voor intake en behandeling. Mijn principe om binnen een respectabel tijdsbestek een afspraak te kunnen garanderen kan ik helaas momenteel niet nakomen. Cliënten kunnen zich dus op dit moment niet aanmelden, niet via de website en ook niet telefonisch. Wel kunt u bellen voor overleg.

Op het moment dat de aanmeldingsstop wordt opgeheven, wordt dit bekend gemaakt via de website.

Verder kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmeldingsformulier verwijzer

U kunt uw cliënt digitaal aanmelden middels onderstaand formulier. Een eigen verwijsbrief kan uiteraard ook. U kunt uw cliënt aanmelden voor de :

Generalistische Basis-GGZ:

 • de psychische klachten bestaan korter dan zes maanden
 • ze doen zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voor
 • de klachten zijn nog niet eerder of niet afdoende behandeld
 • de verwachting is dat 5-10 gesprekken voldoende zijn

Specialistische GGZ:

 • de psychische klachten bestaan langer dan 6 maanden
 • de klachten zijn complexer of
 • verweven met bredere (systeem)problematiek
 • er is een vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek

Aanmelden verwijzer

  Gegevens patiënt

  Generalistische Basis-GGZSpecialistische GGZ

  Gegevens verwijzer