Wegens een lange wachtlijst is besloten een tijdelijke aanmeldingsstop in te voeren voor intake en behandeling. Mijn principe om binnen een respectabel tijdsbestek een afspraak te kunnen garanderen kan ik helaas momenteel niet nakomen. Cliënten kunnen zich dus op dit moment niet aanmelden, niet via de website en ook niet telefonisch. Wel kunt u bellen voor overleg.

Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die zich aanmelden voor Groepspsychotherapie. Hiervoor gelden anderen voorbereidings- en wachttijden.

Op het moment dat de aanmeldingsstop wordt opgeheven, wordt dit bekend gemaakt via de website.

Verder kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmelden verwijzer

U kunt uw cliënt aanmelden voor de:

 

Generalistische Basis-GGZ:

  • de psychische klachten bestaan korter dan zes maanden
  • ze doen zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voor
  • de klachten zijn nog niet eerder of niet afdoende behandeld
  • de verwachting is dat 5-10 gesprekken voldoende zijn

Specialistische-GGZ:

  • de psychische klachten bestaan langer dan 6 maanden
  • de klachten zijn complexer of
  • verweven met bredere (systeem)problematiek
  • er is een vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek