Wegens een lange wachtlijst is besloten een tijdelijke aanmeldingsstop in te voeren voor intake en behandeling. Mijn principe om binnen een respectabel tijdsbestek een afspraak te kunnen garanderen kan ik helaas momenteel niet nakomen. Cliënten kunnen zich dus op dit moment niet aanmelden, niet via de website en ook niet telefonisch. Wel kunt u bellen voor overleg.

Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die zich aanmelden voor Groepspsychotherapie. Hiervoor gelden anderen voorbereidings- en wachttijden.

Op het moment dat de aanmeldingsstop wordt opgeheven, wordt dit bekend gemaakt via de website.

Verder kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmeldprocedure/ Procedure van Behandeling cliënt

Bij aanmelding worden de volgende stappen doorlopen:

 1.  Indien en geen aanmeldingsstop is kunt u zich óf digitaal via aanmelden cliënt óf telefonisch aanmelden op nummer 06-10885365.
 2. Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Alleen indien u de behandeling zelf wilt bekostigen kunt u zich ook zonder verwijsbrief aanmelden. In overleg met u zal uw huisarts u aanmelden voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ. Uw huisarts kan ten alle tijde contact met ons opnemen om hierover te overleggen.
  De verwijsbrief van de huisarts kunt u zelf meenemen naar het eerste gesprek. Ook kunt uw huisarts vragen deze per post of versleutelde email naar ons op te sturen.
 3. Na ontvangst van uw aanmelding wordt u telefonisch benaderd voor een inventariserend gesprek, waarin we uw hulpvraag globaal in kaart brengen. Een inschatting wordt gemaakt of de Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen u de behandeling kan bieden die u nodig heeft.
  Blijkt uit dit gesprek dat u niet in aanmerking komt voor behandeling bij onze praktijk, dan hoort u van ons bij welke organisatie uw hulpvraag beter thuis hoort en wordt u terug verwezen naar de huisarts.
 4. Wanneer de inschatting wordt gemaakt dat u in aanmerking komt voor behandeling binnen de praktijk, maken we een afspraak voor een intakegesprek. U krijgt een (digitale) vragenlijst toegestuurd, die ingevuld geretourneerd dient te zijn voorafgaand aan het intakegesprek.
  Belangrijke informatie is hierdoor dan al bekend bij intaker wat de intake tijd zal bekorten.
 5. Let op: Neem bij het intakegesprek uw legitimatiebewijs, uw verzekerings pasje en de verwijsbrief van de huisarts mee.
 6. Het intakegesprek is bedoeld om uw klachten en hulpvraag verder in beeld te brengen. We proberen met name te begrijpen waar de klachten vandaan komen en wat de beste aanpak voor uw klachten is. Vastgesteld wordt wat de Praktijk voor Psychotherapie daarin voor u kan doen. Soms kan de conclusie zijn dat samenwerking met meer specialistische hulp elders nodig is.
 7. Na de intake kunt u aan de behandeling beginnen.
 8. Er kan een wachttijd zijn vóór de intake, maar na de intake kunt u direct starten.
 9. Tot de behandeling behoort het opstellen van een behandelplan. In het behandelplan staat de gestelde diagnose vermeld, de gestelde doelen van de behandeling en de behandelmethode die wordt ingezet.
 10. Een afspraak duurt in de regel 30, 45 of 60 minuten en de frequentie van de afspraken wordt in onderling overleg vastgesteld. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klachten. Tijdens de behandeling zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te bezien of de behandeling naar wens verloopt, en of het u helpt bij het behalen van uw doelen. Ook kunt u zelf ten allen tijde aangeven als u van mening bent dat er iets niet goed verloopt in de behandeling.
 11. Na de intakefase en na afronding van de behandeling zal, in overleg met u, een brief geschreven worden aan uw verwijzer waarin de voortgang beschreven staat.
 12. NB: er bestaat de mogelijkheid tot een online consult via Therapieland. U kunt hiervoor eerst telefonisch contact opnemen: 06-10885365