Wachttijd

Wegens een lange wachtlijst is besloten een tijdelijke aanmeldingsstop in te voeren voor intake en behandeling. Mijn principe om binnen een respectabel tijdsbestek een afspraak te kunnen garanderen kan ik helaas momenteel niet nakomen. Cliënten kunnen zich dus op dit moment niet aanmelden, niet via de website en ook niet telefonisch. Wel kunt u bellen voor overleg.

Op het moment dat de aanmeldingsstop wordt opgeheven, wordt dit bekend gemaakt via de website.

Verder kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmeldprocedure cliënt

Bij aanmelding worden de volgende stappen doorlopen:

1. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden op 06-10885365. Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. In overleg met u zal deze u aanmelden voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ. U kunt de verwijsbrief van de huisarts zelf meenemen naar het eerste gesprek. U kunt uw huisarts ook vragen u aan te melden via de website of per post.

2. Na ontvangst van uw aanmelding wordt u telefonisch benaderd voor een inventariserend gesprek, waarin we uw hulpvraag globaal in kaart brengen. Een inschatting wordt gemaakt of de Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen u de behandeling kan bieden die u nodig heeft. Blijkt uit dit gesprek dat u niet in aanmerking komt voor behandeling bij onze praktijk, dan hoort u van ons bij welke organisatie uw hulpvraag beter thuis hoort en wordt u terug verwezen naar de huisarts.

3. Wanneer de inschatting wordt gemaakt dat u in aanmerking komt voor behandeling binnen de praktijk, maken we een afspraak voor een intakegesprek. U krijgt een (digitale) vragenlijst toegestuurd, die ingevuld geretourneerd dient te zijn voorafgaand aan het intakegesprek. Belangrijke informatie is dan al bekend bij intaker, dit zal de intaketijd bekorten.

4. Het intakegesprek is bedoeld om uw klachten en hulpvraag verder in beeld te brengen. We proberen met name te begrijpen waar de klachten vandaan komen en wat de beste aanpak voor uw klachten is. Vastgesteld wordt wat de Praktijk voor Psychotherapie daarin voor u kan doen. Soms kan de conclusie zijn dat meer specialistische hulp elders nodig is.

5. Na de intake kunt u aan de behandeling beginnen. Er kan een wachttijd zijn voor de intake; na de intake kunt u direct starten.