Generalistische Basis-GGZ en Specialistische-GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt sinds 2014 op vier manieren aangeboden:

  • Zelfhulp
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (POH)
  • Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ)
  • Specialistische-GGZ (S-GGZ)

De Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen biedt GB-GGZ en S-GGZ. E-Mental Health wordt ingezet als onderdeel van de behandeling. Voor meer informatie over E-Mental Health verwijs ik u graag naar de website van Therapieland.

Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ)

Binnen de Generalistische Basis-GGZ worden mensen behandeld met lichte tot matig ernstige psychische problematiek. Meestal bestaan de klachten niet langer dan 6 maanden en is er geen eerdere hulpverlening geweest. De verwachting is dat de klachten in 5 tot 10 zittingen te behandelen zijn.

U wordt behandeld door een eerstelijns/GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog. of psychiater. Afhankelijk van de ernst van de klachten worden er 300, 500 of 700 minuten vergoed door de zorgverzekeraar. Alle onderdelen van de behandeling (intake, diagnostiek, overleg huisarts, behandeling, consultatie, e-health) dienen binnen dat aantal minuten uitgevoerd te worden.

Gespecialiseerde-GGZ (S-GGZ)

Gespecialiseerde zorg is geïndiceerd wanneer de klachten langer dan 6 maanden bestaan en ernstiger, hardnekkiger of complexer zijn. Er is sprake van een matig tot ernstige verstorende invloed op het dagelijks functioneren. Soms heeft er al eerder behandeling (binnen POH, GB-GGZ of S-GGZ) plaatsgevonden. De verwachting is dat de behandeling meer dan 5 tot 10 gesprekken in beslag zal nemen.

De behandeling wordt uitgevoerd door een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Indien geïndiceerd kan een deel van de behandeling worden uitgevoerd door een andere hulpverlener: een GZ-psycholoog, vaktherapeut of verpleegkundige.