Groepspsychotherapie

Groepstherapie is therapie in groepsverband. U maakt onderdeel uit van een groep van maximaal 8 cliënten en twee therapeuten. U komt op een vast tijdstip van de week bijeen.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten therapie. Alle groepsleden brengen hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis, problemen en oplossingen mee. Op grond daarvan reageren zij op

een bepaalde manier op anderen en roepen zij bepaalde reacties op bij anderen. In een therapiegroep kan dit worden herkend en onderzocht. In de interactie met elkaar kan inzicht in eigen functioneren worden verkregen, groepsleden kunnen van elkaar leren, gevoelens kunnen worden gedeeld, er kan onderling steun verleend worden en nieuw gedrag kan in een relatief veilige situatie worden geleerd. Er zijn twee therapeuten aanwezig om het proces te begeleiden. 

Voor wie?

Groepstherapie is een zeer effectieve vorm van psychotherapie voor een scala aan problemen die mensen kunnen ondervinden. Depressie, angststoornissen, problemen in de interactie met anderen en persoonlijkheidsproblematiek zijn goed behandelbaar met groepstherapie. Veel mensen voelen een drempel om te starten met groepstherapie, maar achteraf wordt het vaak als de zeer leerzame en prettige therapievorm geëvalueerd.

Vormen van groepstherapie

Er bestaan verschillende vormen van groepstherapie. Binnen de vrijgevestigde praktijk zijn er alleen ambulante groepen, die eenmaal per week bijeenkomen. Al naar gelang uw hulpvraag kunt u kiezen uit een inzichtgevende groep, een trainingsgerichte groep (bv gericht op omgaan met een depressie of angststoornis of het aanbrengen van dagstructuur), een Schematherapiegroep (zie omschrijving schematherapie). Onze collega van Viedrus (gevestigd in hetzelfde gebouw) biedt Mindfullnesstrainingen aan.

Inzichtgevende groep

Het betreft hier een ‘open’ groep. Dat wil zeggen dat er mensen kunnen instromen en uitstromen door de tijd heen. Hiermee wordt een zekere continuïteit in de groep gewaarborgd omdat de ‘oudere’ groepsleden de gebruiken, de afspraken in de groep en de ‘cultuur’ doorgeven aan de nieuwere groepsleden. Men heeft voorbeelden van mensen die al langer meedraaien en kan rustig inkomen en leren van elkaar. Deze groep is bedoeld voor mensen die moeite ondervinden in interacties met anderen en nieuwsgierig zijn naar hoe dit komt. Die graag verbetering zien in de interacties tussen hen en anderen. Bijvoorbeeld omdat ze hun mening niet durven geven en dit wel zouden willen leren; mensen die vaak in conflictsituaties terecht komen en hier verandering in willen brengen; mensen die zich te afhankelijk of juist te onafhankelijk opstellen van anderen. Nieuwsgierigheid naar en interesse in eigen functioneren maar ook in dat van anderen is wel vereist om deze therapie tot een succes te maken.

Schematherapie groep

Zie de omschrijving van Schematherapie elders op deze website.

Deze groep komt 20 keer bijeen. Het betreft een ‘gesloten groep’. Dat wil zeggen dat iedereen tegelijkertijd start en weer stopt. Men bouwt samen een band op en volgt elkaars ontwikkeling. Men krijgt inzicht in de eigen schema’s, begrijpt hoe deze zijn ontstaan, en hoe men ze door de jaren heen in stand houdt. Men kan oefenen met nieuw gedrag in de groep en daarbuiten. Het gaat om een actiegerichte vorm van therapie waarbij huiswerkopdrachten worden gemaakt en nieuw gedrag wordt geoefend.

De totale duur van de therapie is ongeveer een jaar. Men begint wekelijks, dan tweewekelijks en er zijn twee follow-up bijeenkomsten.

Meer informatie over groepstherapie kunt u vinden op de site van de NVGP.