Samenwerking andere disciplines

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hanteert de Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen een nauwe samenwerking met andere hulpverleners in de regio. Hieronder vallen uiteraard de huisartsen binnen en buiten Dalfsen, de meest frequente verwijzers.

Naast contact met verwijzers wordt gestreefd naar nauwe samenwerking met andere zorgverleners zoals een kinder- en jeugdpsycholoog/psychiater, een vaktherapeut of een psychiater. Een indicatie hiervoor kan bestaan als er sprake is van gezinsproblematiek waarbij meerdere gezinsleden behandeling behoeven; wanneer alleen verbale therapie ontoereikend is en een andere ingang, bijvoorbeeld via psychomotorische therapie geïndiceerd is; soms is een aanvullende medicamenteuze behandeling nodig. Zoveel mogelijk wordt gestreefd naar het beiden van behandeling op maat.

De Praktijk voor Psychotherapie bevindt zich in een pand waar drie collega-psychologen werken binnen de eigen praktijken. Viedrus en Psychologenpraktijk Mirjam Dijk. Zie voor meer informatie hun respectievelijke websites. Op regelmatige basis vindt intervisie plaats; intakeoverleg; het is mogelijk om een deel van de behandeling uit te besteden aan elkaar om zorg op maat te kunnen bieden; om cliënten gezamenlijk te zien of voor te leggen voor een second opinion. Verder wordt onderling waargenomen tijdens afwezigheid van één van de therapeuten.

Indien u hiervoor toestemming verleent wordt informatie uitgewisseld met uw verwijzer omtrent diagnostiek, behandeling en behandel effect bij afsluiting van de zorg.

Behandel effecten en client ervaringen worden via de ROM gemeten tijdens en na de behandeling. Client ervaringen kunnen gedeeld worden in het gastenboek op deze website.