Welkom op de website van de Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen.

De praktijk richt zich op de behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar met diverse psychische problemen. U kunt bij de praktijk terecht voor zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen als langerdurende inzichtgevende psychotherapie, zowel individueel als in een groep.

De praktijk is gevestigd in het centrum van Dalfsen, in een pand waar meerdere psychologen gevestigd zijn. Er vindt op regelmatige basis onderling overleg plaats. Onderlinge doorverwijzing op basis van expertise, behandelruimte of matching is mogelijk evenals samenwerking binnen behandelingen. Hiermee wordt getracht zo goed mogelijk zorg op maat te bieden.

CORONA VIRUS

De Praktijk voor psychotherapie Dalfsen volgt de richtlijnen van het RIVM en de landelijke beroepsvereniging LVVP. 

Inmiddels vinden de gesprekken weer face-to-face plaats, tenzij er redenen zijn om de gesprekken via telefoon of beeldbellen te laten plaatsvinden. Binnen de praktijk houden we 1.5 meter afstand en zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig. 

U zult op deze plek geïnformeerd worden over de nieuwe ontwikkelingen. Voor vragen kunt u mailen op info@psychotherapie-dalfsen.nl of bellen op 06-10885365

Aard van de klachten waarvoor u zich kunt aanmelden zijn onder andere:

 • angstklachten
 • stemmingsproblemen, somberheid
 • identiteitsproblemen
 • gevoelens van onzekerheid
 • negatief zelfbeeld
 • persoonlijkheidsproblematiek/stoornissen
 • problemen met het reguleren van emoties
 • psychische problemen na een nare gebeurtenis
 • problemen in de omgang met anderen
 • werk- of studiegerelateerde problemen
 • aanhoudende lichamelijke klachten (met of zonder aanwijsbare oorzaak)
 • problemen verband houdend met levensfase