Welkom op de website van de Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen.

De praktijk richt zich op de behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar met diverse psychische problemen. U kunt bij de praktijk terecht voor zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen als lang(er)durende inzichtgevende psychotherapie, zowel individueel als in een groep.

De praktijk is gevestigd in het centrum van Dalfsen, in een pand waar meerdere psychologen gevestigd zijn. Er vindt op regelmatige basis onderling overleg plaats. Onderlinge doorverwijzing op basis van expertise, behandelruimte of matching is mogelijk evenals samenwerking binnen behandelingen. Hiermee wordt getracht zo goed mogelijk zorg op maat te bieden.

Voor vragen kunt u mailen op info@psychotherapie-dalfsen.nl of bellen op 06-10885365

Aanmelden: wegens een lange wachtlijst is besloten een tijdelijke aanmeldingsstop in te voeren voor intake en behandeling. Mijn principe om binnen een respectabel tijdsbestek een afspraak te kunnen garanderen kan ik helaas momenteel niet nakomen. Cliënten kunnen zich dus op dit moment niet aanmelden, niet via de website en ook niet telefonisch. Wel kunt u bellen voor overleg.

Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die zich aanmelden voor Groepspsychotherapie. Hiervoor gelden anderen voorbereidings- en wachttijden.

Op het moment dat de aanmeldingsstop wordt opgeheven, wordt dit bekend gemaakt via de website.

Verder kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aard van de klachten waarvoor u zich kunt aanmelden zijn onder andere:

 • angst- en stemmingsklachten
 • problemen in de omgang met anderen
 • persoonlijikheisproblematiek/stoornissen
 • relatie- en gezinsproblemen
 • identiteitsproblemen
 • negatief zelfbeeld
 • problemen met het reguleren van emoties
 • psychische problemen na nare gebeurtenissen
 • werk- of studiegerelateerde problemen
 • aanhoudende lichamelijke klachten (met of zonder aanwijsbare oorzaak)
 • problemen verband houdend met levensfase
Logo LVVP gevisiteerd