Therapeut

Mijn naam is Thera Doets. In 1996 studeerde ik aan de Rijksuniversiteit Leiden af in de deelgebieden Ontwikkelingspsychologie en Klinische- en Gezondheidspsychologie.

Aansluitend volgde ik de opleiding tot Psychotherapeut en de opleiding tot Klinisch psycholoog aan de Rino in Amsterdam. Verder behaalde ik mijn registraties als Cognitief Gedragstherapeut, Specialistische Groepstherapeut NVGP en Systeemtherapeut NVRG.

Thera Doets

Sinds 1996 ben ik werkzaam in de grote GGZ instellingen, waarvan de laatste 20 jaar in de regio Zwolle. In 2011 startte ik daarnaast een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie in Dalfsen.

Ik beschik over ruime ervaring in het bieden van individuele en groepstherapie bij een breed scala aan klachten en probleemgebieden. Een specifiek aandachtsgebied binnen mijn werk tot nu toe is de behandeling van mensen met milde tot ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Verder ben ik als docent betrokken bij de opleiding tot groepstherapeut NVGP (Nederlandse Vereniging Groepspsychotherapie) en verzorg ik cursussen Groepsdynamica (Dimence, Consortium Noord Nederland, RINO Utrecht). Tenslotte ben ik betrokken als supervisor en leertherapeut bij de de VGCT, NVGP en NVP.

Lidmaatschappen

  • LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
  • NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • VGCT: Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
  • NVGP: Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepspsychotherapie
  • NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

Rol therapeut bij klachtgerichte behandeling

Soms is een klachtgerichte behandeling voldoende. Ik werk dan voornamelijk vanuit het cognitief gedragstherapeutisch referentiekader. Dat betekent dat we samen werken aan het onderzoeken en veranderen van gedachten en gedragingen die uw problemen in stand houden. U kunt van mij dan een directieve, stimulerende en coachende houding verwachten; de therapeutische relatie op zichzelf zal in mindere mate onderwerp van aandacht zijn dan wanneer u zich aanmeldt met interactionele problemen.

Rol therapeut bij interactionele problemen

Veel mensen die zich bij mij aanmelden ondervinden problemen in de interactie met anderen. En wat zich ‘buiten’ voordoet, herhaalt zich vaak binnen de therapeutische relatie (of binnen de groep in geval van groepstherapie). Veel aandacht zal dan ook uitgaan naar het opbouwen van een goede werkrelatie. Het is immers een voorwaarde dat u zich veilig genoeg voelt binnen de therapie om moeilijke zaken aan te kaarten, om tot inzicht en verandering te komen.

Samen zoeken we naar wat u werkelijk bezig houdt. Wat ervaart u in het contact met mensen, in uw eigen omgeving, binnen de therapeutische relatie of in de groepstherapie? Welke ervaringen heeft u opgedaan in uw leven? Hoe speelt dit een rol in de relaties van nu? Hoe kunt u zich anders gaan voelen, anders denken en handelen? De Schematherapie is hierbij de methodiek die ik het liefst hanteer.

Rol groepstherapeut

Wanneer u deelneemt aan groepstherapie zal de relatie met de therapeut anders zijn. De therapeuten scheppen de voorwaarden voor een goed verloop van de therapie. Zij zorgen voor een sfeer waarin groepsleden zich veilig voelen en zich durven te uiten.

Bij groepstherapie zijn de therapeuten afhankelijk van de inbreng van de groepsleden, maar zij zullen ervoor zorgen dat iedereen voldoende aan bod komt. In een groep zullen de therapeuten soms een meer leidende en sturende rol aannemen, soms een meer ondersteunende en begeleidende rol. Zo nodig interpreteren en verduidelijken zij wat iemand zegt.

Betrekken van belangrijke anderen en Systeemtherapie

Ik vind het belangrijk om, indien wenselijk en mogelijk, de voor u belangrijke mensen te betrekken bij uw behandeling. U maakt immers deel uit van een ‘systeem’ (partnerrelatie, gezin, familie). Eventuele veranderingen bij u hebben hun weerslag op de omgeving en op de interactie tussen u en anderen. Ik ben geregisteerd systeemtherapeut NVRG. 

(Multidisciplinaire) samenwerking

Het werken in teamverband ervaar ik  als zeer plezierig en belangrijk om goede zorg te kunnen verlenen. Dat is de reden dat ik naast het werk in mijn eigen praktijk altijd parttime in loondienst werk in een GGZ-instelling. Ook binnen de vrijgevestigde praktijk echter werk ik nauw samen met mijn collega's vanuit dezelfde en andere disciplines.

Het kan dan ook zijn dat ik een collega vraag een deel van de behandeling uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat praten alleen niet voldoende is en u meer gebaat bent bij een non-verbale aanpak. Of wanneer medicatie net dat zetje in de rug kan geven bij het overwinnen van drempels of problemen. Ook kan het gebeuren dat ik iemand vraag mee te kijken naar de diagnostiek of naar een eventuele stagnatie van de behandeling.