Aanmeldingsformulier verwijzer

U kunt uw cliënt digitaal aanmelden middels onderstaand formulier. Een eigen verwijsbrief kan uiteraard ook. U kunt uw cliënt aanmelden voor de :

Generalistische Basis-GGZ:

  • de psychische klachten bestaan korter dan zes maanden
  • ze doen zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voor
  • de klachten zijn nog niet eerder of niet afdoende behandeld
  • de verwachting is dat 5-10 gesprekken voldoende zijn

Specialistische GGZ:

  • de psychische klachten bestaan langer dan 6 maanden
  • de klachten zijn complexer of
  • verweven met bredere (systeem)problematiek
  • er is een vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek