Vergoeding

De Praktijk voor Psychotherapie Dalfsen biedt Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Beide zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Verder mag u niet, tegelijkertijd, elders voor dezelfde diagnose in behandeling zijn.

Let op: per 1 januari 2022 wordt de vergoedingenstructuur van behandelingen in de GGZ gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat als u behandeling start in 2021 het eventueel eigen risico van 2021 verrekend wordt, maar als u behandeling over het kalenderjaar heen gaat voor het vervolg het eigen risico van 2022 (dus over dezelfde behandeling) eveneens in rekening wordt gebracht. Dit is wettelijk zo besloten en wij hebben daar zelf helaas geen invloed op.

Voor meer informatie over het nieuwe Zorgprestatiemodel en wat dit voor u kan betekenen verwijzen we u graag naar: Zorgprestatiemodel: Wat verandert er voor Patienten

Contracten

De Praktijk voor Psychotherapie heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2023/2024. De kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar dan wordt alsnog het grootste deel door uw zorgverzekeraar vergoed.

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars en hun labels:

Achmea: De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis
ASR: ASR, Ditzo, De Amersfoortse
CZ: Nationale Nederlanden, OHRA, CZ
DSW: Stad Holland, DSW
ENO: Salland
EUCARE: Caresq, Aevitae
Menzis: AnderZorg, Menzis
ONVZ: ONVZ
VGZ: UMC, IZA, Univé, VGZ
Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid

Restitutiepolis

Indien u een restitutiepolis heeft kunt u naar een zorgverlener van uw voorkeur. U moet de kosten dan zelf voorschieten, maar deze kunt u op basis van de gebruikelijke tarieven toch volledig vergoed krijgen.

In alle gevallen is het verstandig uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Eigen risico

Voor alle zorg, inclusief GB-GGZ en S-GGZ, geldt voor 2022 een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar, tenzij u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Niet verzekerde diagnoses/hulpvragen

Er zijn diagnoses die voorheen wel, maar nu niet meer onder verzekerde zorg vallen:

  • Partner-relatieproblematiek
  • Aanpassingsstoornis (o.m. burnout. rouwproblemen)
  • Enkelvoudige fobie
  • Werkproblemen

U kunt voor deze problematiek uiteraard wel behandeld worden. U krijgt dan zelf de rekening toegestuurd. U ziet dan op de factuur OZP staan. Dit betekent ‘Overige Zorg Product’. Soms wordt behandeling hiervoor vanuit een aanvullende polis wel vergoed. Dat hangt van uw verzekeraar af.

Meer informatie over de tarieven van onverzekerde zorg is te vinden via de site van de LVVP via deze link.

Soms is er geen sprake van duidelijke klachten of een diagnose maar heeft u de wens zichzelf beter te leren kennen, behoefte aan persoonlijke groei of anderszins. U kunt dit psychotherapie noemen, of coaching. Ook hiervoor bent u van harte welkom bij de Praktijk voor Psychotherapie. De kosten ( 95 euro inclusief BTW per consult van 45 minuten) zijn dan voor eigen rekening.

Overige uitzonderingen

Menzis vergoedt geen Medisch Psychologische Zorg

CZ en de Zelf Bewust Polis van de Friesland vergoeden niet de behandeling van eetstoornissen

Bewust Basis, IZA Gezond Samen, Polis Natura en Cares Natura Selectief vergoeden niet de behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen

Tarief zelfbetalers

Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven. U kunt de tarieven opzoeken in de tarievenzoeker op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ (mijn beroep is klinisch psycholoog en de setting is voor de vrijgevestigde praktijk: setting I: ambulant, kwaliteitsstatuut, sectie II)